Volop ruimte om uw eigen bosvilla te creëren!
Bouw uw eigen droomhuis!

Disclaimer Boskavel.nl

Website

Deze website is met de meest grote zorgvuldigheid samengesteld. Aan eventuele onjuistheden kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Alle prijzen zijn Kosten Koper tenzij anders vermeld.

Onze aanbiedingen geschieden geheel vrijblijvend en dienen derhalve te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een bod en/of om in onderhandeling te treden.

Indien koper een succesvol een beroep kan doen op vermindering van de heffingsgrondslag van de overdrachtsbelasting, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds het bedrag het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Dit bedrag zal via de notaris gelijktijdig met betaling van de koopsom aan verkoper worden overgemaakt.

Indien de juridische eigendomsoverdracht buiten schuld om van de verkoper later plaatsvindt dan overeengekomen in de NVM-koopakte, is koper verschuldigd alle hieruit voortvloeiende kosten te voldoen gelijktijdig met de koopsom. Als basis voor berekening van deze kosten geldt de periode tussen de oorspronkelijk datum van overdracht zoals vermeld in de NVM-koopakte en de daadwerkelijke datum van juridische eigendomsoverdracht. Renteverlies en extra hypotheeklasten zijn voorbeelden van deze extra kosten echter er zijn ook andere kostenposten mogelijk.

Houdt u als koper er rekening mee dat in oudere woningen, op zichtbare en niet zichtbare plaatsen, asbest verwerkt kan zijn. Bij oudere woningen dient u er als koper verder rekening mee te houden dat de eisen die aan de bouwkundige kwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe woningen. Wij raden u aan hier nader onderzoek naar te laten verrichten. Het is verstandig uw eigen NVM-makelaar mee te nemen en/of de woning bouwkundig te laten keuren.

Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij/zij niet in voor o.a. de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water, gas, de riolering en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige gebreken worden, voor zover aanwezig, niet geacht belemmerend te werken op het woongebruik.

Op de dienstverlening van de makelaar zijn de NVM Consumentenvoorwaarden 2010 van toepassing.

Tevens:

Hoewel de inhoud van deze internetsite met zorg is samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig is, kunnen de samenstellers geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid ervan.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen als het gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Er kunnen daarom ook geen rechten ontleend worden aan publicaties op de site. Steinenborgh Investments  en WVO Makelaars heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze verwijst en accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van derde waarnaar op deze site verwezen wordt.

De informatie op deze site is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities en/of het uitbrengen van een daarvan afwijkend bod worden onze opdrachtgever(s) en Steinenborgh Investments  en WVO Makelaars niet gebonden. Wij zijn ook niet gehouden tot het doen van een tegenbod. Een overeenkomst komt alleen tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten – ook op de ondergeschikte punten – met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Niet uit de tekst, beeldmateriaal of grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Steinenborgh Investments  en WVO Makelaars worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.

 

WVO score op Funda

9,2Deskundigheid
8,9Prijs / kwaliteit
9,2Lokale marktkennis
9,4Service en begeleiding

In Doorn is ruimte om uw domein te creëren

“Het is mooi wonen in Doorn (gemeente Utrechtse Heuvelrug) met z’n buitenplaatsen en monumentale villa’s van de Stichtse Lustwarande.”

Recenties op Funda